รูปแบบใช้งานเบื้องต้นสำหรับสมาชิก เป็นดังนี้ครับ
control panel : cPanel 11
account name : www.yourname.com
     
URL เข้า Control panel : http://www.yourname.com/cpanel   (หรือ
http://cpanel.yourname.com
username สำหรับ control panel : ท่านจะได้รับแจ้งทาง e-mail
User name และ Password ทั้งหมด : ท่านจะได้รับแจ้งทาง e-mail
การอัพโหลดด้วย FTP : ใช้ชื่อโฮส ftp.yourname.com 
(ให้upload เข้าที่  Directory public_html)
publish FrontPage : ใช้ชื่อ url=yourname.com
การจัดการเรื่อง Database และ e-mail : ท่านสามารถดูคู่มือซึ่งทางเราได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว
โปรดคลิกที่นี้เพื่อเลือกชมครับ
path CGI - Perl : #!/usr/bin/perl
 

        หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกรุณาติดต่อผมได้ตลอดเวลาทั้งทางเมลล์
และโทรศัพท์  081-9671924

 

ขอแสดงความนับถือ

วีระศักดิ์ แก้วกาญจน์

ผู้จัดการ NiceStyle.com