คู่มือการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

สอบถามเพิ่มเติม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 
คู่มือการใช้งานสำหรับตัวแทนจำหน่าย (Reseller):: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานสำหรับสมาชิกทั่วไป:: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ไฟล์ที่ท่าน ดาวน์โหลดไปนี้จะอยู่ในรูปแบบของ ZIP File
การใช้งาน ขอให้ท่าน Unzip ลงในเครื่องก่อน
จากนั้นจึงเริ่มคลิกดูรายละเอียด
โดยเริ่มดูจาก file  index.html แล้วคลิกตามลิงค์ไปเรื่อยๆตามต้องการ