คำถามที่ถามบ่อย

ด้านข้อมูลกิจการ ด้านเทคนิคการใช้งาน
Q: เจ้าของผู้ดำเนินการเป็นใคร ? Q: ชื่อ(DNS)โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ว่าอะไร?
Q: สำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน ? Q: การ Upload ด้วย FTP ติดต่ออย่างไร?
Q: Server ตั้งอยู่ที่ไหน ? Q: การ Publish ด้วย FrontPage ทำอย่างไร?
    Q: การใช้ Control Panel ทำอย่างไร?
       

 

เจ้าของผู้ดำเนินการเป็นใคร ?  
  เจ้าของและผู้ดูแลบริการของ nicestyle.com
ชื่อนายวีระศักดิ์ แก้วกาญจน์ ร่วมกับทีมงาน
เว็บมาสเตอร์ผู้มีประสบการณ์ 
เลขที่ผู้เสียภาษี 1 334488274
 
[Top]
สำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน ?  
  สำนักงานตั้งอยู่ที่ 21/33 ถนน หลักเมือง
(ตรงข้าม BigC สุรินทร์)
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.044-530031
มือถือ 081-9671924
[Top]
Server ตั้งอยู่ที่ไหน ?  
  ปัจจุบัน ใช้ดาต้าเซนเตอร์ที่ USA [Top]
ชื่อ(DNS)โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ว่าอะไร?  
  เมื่อท่านต้องการใช้บริการ Hosting ของเรา
ท่านจะได้รับแจ้งรายละเอียด DNS ให้ทราบเป็นการเฉพาะ
[Top]
การ Upload ด้วย FTP ติดต่ออย่างไร?  
  ใช้ชื่อ IP หรือ Host เป็น ftp.[yourname].com 
และใช้ UserName และ Password ตามที่
ได้รับแจ้งจากการสมัครใช้บริการ
โดย Upload ข้อมูลของเว็บไซต์ ทั้งหมด
ไปไว้ใน Folder public_html
[Top]
การ Publish ด้วย FrontPage ทำอย่างไร?  
  ก่อนใช้ FrontPage ท่านต้องทำการ
install FrontPage Extension
ก่อน
โดยดำเนินการผ่านลิงค์ที่อยู่ในหน้า
Control Panel
จากนั้นเมื่อจะ Publish Web
ให้ใช้ชื่อ IP เป็น
[yourname].com 
และใช้ UserName และ Password ตามที่
ได้รับแจ้งจากการสมัครใช้บริการ
[Top]
การใช้ Control Panel ทำอย่างไร?  
  ท่านสามารถเข้าใช้งาน Control Panel ทาง
https://www.[yourname].com/cpanel
ใช้ UserName ในรูปแบบ yourname.com
และ Password ตามที่ได้รับแจ้งจาก
การสมัครใช้บริการ
เมื่อเข้าไปในหน้า Control Panel ได้แล้ว
ท่านจะสามารถควบคุม จัดการเว็บไซต์
ได้ทั้งหมด เช่น เปลี่ยนรหัสผ่าน ติดตั้งอีเมล์
สร้างฐานข้อมูล และอื่นๆอีกมากมาย
[Top]